1. Tôn trọng giá trị con người
Các công ty được tạo ra bởi con người, chính sách quản lý của các công ty nên được dựa trên sự tin tưởng vào con người. Mỗi con người đều có giá trị riêng  biệt, đều có những giá trị và quyền của chính họ, đều mong muốn được tôn trọng từ những người khác cũng như tôn trọng chính họ. Bằng việc tôn trọng con người, chúng tôi hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của chúng tôi đối với khách hàng, nhân viên, công ty và xã hội, đồng thời giúp duy trì sự tôn trọng của chính chúng tôi.

2.Tạo dựng sự hài lòng của khách hàng và giá trị
Quản lý trên việc định hướng khách hàng bắt đầu bằng việc xem xét tình hình của khách hàng, cẩn thận lắng nghe mong muốn của khách hàng, cung cấp các sản phẩm tốt nhất phù hợp nhu cầu của họ. Ngoài việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi còn đam mê trong việc làm hài lòng khách hàng, đặt trái tim và linh hồn của chúng tôi vào tất cả mọi thứ chúng tôi làm.

3.Đóng góp cho phúc lợi xã hội và hạnh phúc của các gia đình
Các hoạt động của công ty chúng tôi có liên quan, không thể tách rời với những người lao động, các cổ đông, các chi nhánh và toàn xã hội. Kết quả của những hoạt động đó làm cho chúng tôi là công ty có đầy đủ nghĩa vụ làm cho gia đình hạnh phúc, xã hội phồn vinh.