Đường Nha

 • Đường nha do Miwon sản xuất có vị ngọt tương đương 1/3 vị ngọt có trong đường và thành phần chính là chất ngọt thanh của đường mantoza.
 • Đó là vị ngọt truyền thống mà công ty chúng tôi đã sử dụng liên tục trong suốt thời gian qua.
 • Đường nha là một dung dịch nước do tính chất saccarit thu được từ bột, được cô đặc và tinh chế… Sản phẩm chính là Nha( Hàm lượng đường 20-25) và (hàm lượng đường 40-44), hàm lượng mantoza cao, vv.. những sản phẩm này thường được lựa chọn theo nhiều cách sử dụng.
Đường nha
 

Mô tả sản phẩm

 • Đặc điểm:
 • Sự kiểm soát về độ ngọt: Chất này ít ngọt hơn đường hay glucoza, và trong công nghệ chế biến thực phẩm đồ ngọt của nó rất dễ dàng được kiểm soát.
 • Sự kiểm soát về điểm đông đặc: Nói chung điểm đông đặc của đường nha liên quan đến sự cô đặc và tỏng lượng phân tử trung bình có trong dung dịch và chúng có thể được kiểm tra bởi nhiều loại nha khác nhau.
 • Sự kiểm soát chất đường và sự kết tinh chất dextroza: Nó được dùng để ngăn cản sự kết tinh chất dextroza mà thông thường nó được hình thành trong thời gian xử lý nhiệt từ thủy phân của chất đường và có trong thực phẩm đông lạnh.
 • Kết cấu: Nó quy định hình thể và kết cấu. Hiệu quả làm bong: Bề mặt dung dịch đường nha là mặt nhẵn bong, đặc tính này dùng trong các công thức thực phẩm có yêu cầu về bề mặt bóng láng.
 • Ứng dụng:
 • Nha ( hàm lượng đường 20-25): Kem, kem café…
 • Nha (hàm lượng đường 40-44): Bánh kẹo, bánh mì, kẹo, kem…
 • Hàm lượng mantoza cao, Hàm lượng mantoza cao ở mức 75, Hàm lượng mantoza cao ở mức 90: Bánh kẹo chất lượng cao.
 • Đóng gói: Thùng 25kg,Phi 270kg, Phi 280 kg, Tank 1000 Kg, Tank 1300 kg, Xe bồn.

Hướng dẫn sử dụng - Cách bảo quản:

 
 
Chia sẻ :